sainamtip school

เว็บเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และสังคมแห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ใช้ Chromeเพื่อความสมบูรณ์

Events

September 2014
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
       

ข้อมูลโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ข้อสอบออนไลน์กลางภาควิชาคอมพิวเตอร์ 1/2557

 

โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๒๙๓ ซอยสุขุมวิท ๒๒ ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

โทร. ๐๒-๖๖๓-๔๑๖๑

โทรสาร. ๐๒-๒๖๑-๔๕๕๘

sainamtip293@gmail.com

info@snt.ac.th
วิสัยทัศน์
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล
ภูมิใจในความเป็นไทย
และมีศักยภาพเป็นพลโลก

อัตลักษณ์

ไหว้สวย มารยาทดี มีน้ำใจ

เอกลักษณ์

สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

รายการอาหารโครงการอาหารกลางวัน

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕

ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557

คลิก Download 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

ประกาศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

- มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขชั้นพื้นฐานโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ คลิกที่นี้

- ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่อง ผลการเปิดซองประมูลขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  คลิกที่นี้

- ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่องการทำ MOU กับ สพป.กทม. คลิกที่นี้

- ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  คลิกที่นี่

- ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่อง สอบราคาซื้อแบบหนังสือเรียนระดัีบชั้นอนุบาล - ป.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  คลิกที่นี่

- ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่อง สอบราคาซื้อแบบหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ (ห้อง MSIEP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  คลิกที่นี่

ครุดีเด่นโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ในโอกาส เลื่อนวิทยฐานะ คศ.3 

ครูรตินธร วาดเขียน

ครูอรทัย  อนันตศานต์

ครูมารศรี วันรอด

ครูบุญส่ง ใจดี   

คุณครูอรุณ  เปียซื่อ

คุณครูเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์

คุณครูสุพร  ชื่นคุ้ม

คุณครูพร อนันต์ชื่นสุข

รางวัลเกียรติยศ คุรุสุดดี สาขาภาษาไทย ประจำปี 2556

คุณครูมารศรี วันรอด

รางวัลเกียรติยศหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

1.ครูชุติมา โคตรสาขา

2.ครูฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย

3.ครูพร อนันต์ชื่นสุข

4.ครูภรณี จันทร์เพ็ญ

5.ครูมารศรี วันรอด

6.ครูวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน

7.ครูรัตนพร พวงช้อย

8.ครูสมใจ จันทกาญจน์

9.ครูสุพร ชื่นคุ้ม

10.ครูสุพัตรา ปฏิยุทธ

11.ครูอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัย

12.รองฯนาวินี โกวิทวิบูล

รางวัลเกียรติยศโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1.ครูประนอม จันทร์นุ่น

2.ครูโสรยา สุธาพจน์

3.ครูญานิศา กระจ่างเสน

รางวัลประกาศเกียรติคุณฯประจำปี 2556 จากสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย

1.ครูณรงค์ บาลี ผู้สูงอายุดีเด่น

2.รองฯนาวินี โกวิทวิบูล แม่ดีเด่น

3.ครูภรณี จันทร์เพ็ญ แม่ดีเด่น

4.ครูรตินธร วาดเขียน แม่ดีเด่น

5.ครูอรทัย อนันตศาสนต์ แม่ดีเด่น

บุคคลากรทางลูกเสือดีเด่น ปี2555

ท่าน รองฯนาวินี ผู้บริหารลูกเสือดีเด่น

ครูวุฒิพงษ์ ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น

ครูอรุณ ผู้สนับสนุนการลูกเสือดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ

ขอแสดงความยินดีกับครูมารศรี วันรอดได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เอกสาร

ขอแสดงความยินดีกับครูรตินธร  วาดเขียน ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ไปถ่ายทำ การสอนภาษาต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย ครับ

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2554 ดังนี้

1. นางสาววัฒนี  วันรอด (ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

2. นางสุนทรี  ทองชิตร์ (ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

3. นางปทุมพร  วาดเขียน (ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)

เอกสารประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554

บุคคลากรทางลูกเสือดีเด่น ปี 2554

ผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ ผู้บริหารลูกเสือดีเด่น

ครูประจักษ์ จอมทอง ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2553 ดังนี้

1. นางจินตนา  ตันตสุทธิกุล (ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

2. นายอรุณ  เปียซื่อ (ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.)

Photos

  • Add Photos
  • View All

Videos

  • Add Videos
  • View All

**

 

 

ข่าว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา2557

*** ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ***

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างเพื่อขึ้นบัญชี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ และ ครูผู้สอนภาษาจีน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-6 ตุลาคม 2557 ในเวลาราชการ

คลิกดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่

ชมภาพหรือดาว์นโหลดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี้

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 23 กรกฎาคม2557

คลิกชมรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

รายการมองรอบด้าน กับธนาคารออมสิน 
นำเสนอตอน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

 

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้ดำเนินการจัดงานวันเกียรติยศ

ในวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้เป็นเกียรติแก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูง

ในแต่ละวิชา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดย นางอรฤดี  พูลศรี ผอ.สพป.กทม.

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

คลิกชมภาพการทอดผ้าป่าการศึกษา ทั้งหมดได้ที่นี่

โรงเรียนสายน้ำทิพย์กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ 

ออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมความรักสามัคคี

ฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ใช้กีฬาเป็นเกาะป้องกันตนเองจากอบายมุขทั้งปวง

คลิกชมภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ทั้งหมดได้ที่นี่

ขอแสดงความชื่นชมยินดี

ผลการแข่งขันการเล่านิทาน (story telling) ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม

ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ เมืองทองธานี

เด็กหญิงปรียา นาวานี ได้คะแนน 85.67 ระดับเหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับ 1 

นายสุเทพ เจริญสันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ มอบเกียรติบัตรให้แก่

คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมฯ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทอง

พร้อมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไทย-สิงคโปร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-สิงคโปร์ ปีการศึกษา 2556

ที่ Endeavour Pramary School  ประเทศสิงคโปร์

คลิกชมภาพโครงการแลกเปลี่ยนฯ ทั้งหมดได้ที่นี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมพิจารณาข้อราชการ

และกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

คลิกชมภาพ สพป.กทม.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมดได้ที่นี่

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการ

การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์  โดยมี นายสุเทพ เจริญสันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนให้การต้อนรับ

คลิกชมภาพ ผอ.สพป.กทม.และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่านผู้อำนวยการสุเทพ เจริญสันดร

และคุณครูรตินธร วาดเขียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประชุมผู้ปกครองในโครงการแลกเปลี่ยนไทย-สิงคโปร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้จัดกิจกรรมให้ลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕

เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือภูมิสิริแคมป์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

และทัศนศึกษาศึกษาธรรมชาติทุ่งดอกทานตะวัน ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์บำเพ็ญประโยชน์

วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
คลิกชมภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.๔-ป.๕ ทั้งหมดได้ที่นี่

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓

ในวันที่ ๗-๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ จากคณะกรรมการประเมิน สมศ.รอบที่ ๓

โดยนายสุเทพ เจริญสันดร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วมต้อนรับ

และตอบข้อซักถาม จากการประเมินครั้งนี้นอกจากจะได้รับการประเมินอย่างกัลญาณมิตรแล้ว

ยังได้รับความรู้ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียน

และนักเรียน ให้มีคุณภาพต่อไป

คลิกชมภาพคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งหมดได้ที่นี่

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗ และจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ให้แก่เด็กๆ และคุณครู

คลิกชมภาพกิจกรรม ทั้งหมดได้ที่นี่
ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดนิทรรศการ

และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด "ห้องสมุดเปิดโลกกว้างสู่อาเซียน"

ด้วยความร่วมมือของคณะครู บคลากร นักเรียน

โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

การแสดงของนักเรียน การแสดงนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

คลิกชมภาพกิจกรรม ทั้งหมดได้ที่นี่
การซักซ้อมแผนหนีไฟ และสาธิตกิจกรรมในการสร้างสถานการณ์จำลองกรณีเกิดอัคคีภัย

โดยได้ได้รับความร่วมมืจากสถานนีดับเพลิงคลองเตยในการซักซ้อมเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

คลิกชมภาพกิจกรรม ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ท่านผู้อำนวยการสุเทพ เจริญสันดร

ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์

โดยมีคณะผู้บริหาร - ครู และบุคลากรทางการศึกษาเดินทางมาร่วม

แสดงความยินดีในครั้งนี้จำนวนมาก ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

คลิกชมภาพกิจกรรม ทั้งหมดได้ที่นี่

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เข้ารับรางวัล

โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖

รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ ที่ทำการธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

คลิกชมภาพพิธีมอบรางวัลฯ ทั้งหมดได้ที่นี่

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสายน้ำทิพย์ร่วมกิจกรรมถวายพระพร

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช

โดยนางสุดารัตน์ พลแพงพารองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์เป็นประธานนำกล่าวถวายพระพร

แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำขับร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

คลิกชมภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดงานมุทิตาคารวะ

แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖

ผอ.พัศญา พรหมเลิศ และคุณครูภรณี จันทร์เพ็ญ

คลิกชมภาพกิจกรรมเนื่องในงานมุทิตาคารวะ ทั้งหมดได้ที่นี่

 ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน อ.๑-ป.๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2556  

เพื่อพบปะหารือและช่วยกันหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข

และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี

ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

คลิกชมภาพกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร

และผู้ปกครอง ได้ชื่นชมทักษะและผลงานนักเรียนอันเกิดจากกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ โดยครูภรณี จันทร์เพ็ญ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

คลิกชมภาพกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทั้งหมดได้ที่นี่

ทำบุญครบรอบ ๕๒ ปีวันก่อตั้งโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

โดยมีการร่วมทำบุญโรงเรียน มอบทุนการศึกษา ศิษย์เก่าคารวะครู

และพบปะสังสรรค์ ของศิษย์เก่าครูเก่า

คลิกชมภาพกิจกรรมเนื่องในวันทำบุญครบรอบโรงเรียน ทั้งหมดได้ที่นี่

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล

และกิจกรรมการแสดงความกตัญญูกตเวทตาของนักเรียนที่มีต่อคุณแม่

และมีกิจกรรมการแสดง การร้องเพลงหมู่-ประสานเสียงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

คลิกชมภาพกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความ

สามารถในด้านทักษะภาษาไทย เน้นความงดงาม และคุณค่าของภาษาไทย

ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาประจำชาติ โดยท่านผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ

เป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาท พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

คลิกชมภาพกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ - ศุกร์ที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

ณ วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร

คลิกชมภาพโครงการปฏิบัติธรรม ทั้งหมดได้ที่นี่

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์พร้อมใจกันถวายเทียนพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดสะพาน

ซึ่งเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว /\

คลิกชมภาพถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดกิจกรรม

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยคณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันประกอบ

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างอบอุ่น โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

กล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความสุขสงบ ร่มเย็น เป็นผลให้อยู่ร่วมกันในสังคมด้วย

ความสามัคคี และสันติสุขอย่างยั่งยืน  

คลิกชมภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดกิจกรรม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

แห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

คลิกชมภาพพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทั้งหมดได้ที่นี่

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖

ท่านผู้อำนวยการพัศญา  พรหมเลิศ ประธานในพิธีเปิด

คุณครูอรทัย ผู้รับผิดชอบกิจกรรมกล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน และนักเรียนได้รับรู้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัน

ต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตลอด

จนเป็นการแสดงความสามัคคีรวมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

คลิกชมภาพกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ได้มาดำเนินการประเมินเป็นที่เรียบร้อย

ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

คลิกชมภาพกิจกรรมประเมินโรงเรียนคุณธรรมฯ ทั้งหมดได้ที่นี่

ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ขึ้น

ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ

ในด้านทักษะภาษาไทย ซึ่งถือว่าเป็นภาษาประจำชาติ

นอกจากนั้นยังได้บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกด้วย

คลิกชมภาพกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ทั้งหมดได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง "การอบรมยุวบรรณารักษ์" ขึ้น

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนใจต่อการเรียนรู้

ในทรัพยากรความรู้ที่ห้องสมุด ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เสริมที่นอกเหนือจาก

วิชาที่เรียน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วยจำนวนทั้งหมด ๕ ฐาน

ได้แก่การทำบัตร-ซองยืม, การซ่อมหนังสือ, การลงทะเบียนหนังสือ,

การเตรียมหนังสือ และบริการให้ยืมโดยอัตโนมัติ

คลิกชมภาพกิจกรรมการอบรมยุวบรรณารักษ์ ทั้งหมดได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัด

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ขึ้นเพื่อบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู อาจารย์และ

นักเรียน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ

คนไทยให้มั่นคงสืบไป...

คลิกชมภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ทั้งหมดได้ที่นี่

อบรมการออกแบบวัดผลและประเมินผล โดย ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ วิทยากร

ท่านรอง ผอ.สพป.กทม.นภัครภัทร ประธานในพิธี ท่าน ศน.กมลชนก เป็นเกียรติในพิธี

ท่าน ผอ.พัศญา พรหมเลิศ กล่าวรายงาน ครูเข้ารับการอบรม 7 โรงเรียน จำนวน 100 คน

วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์

คลิกชมภาพอบรมการออกแบบวัดผลและประเมินผล ทั้งหมดได้ที่นี่

 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

  นายสุเทพ  เจริญสันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุดารัตน์ พลแพงพา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

AURASMA

ท่านที่ดาว์นโหลดโปรแกรม Aurasmaแล้วสามารถส่องเพื่อดูข้อมูลได้ตามภาพด้านล่างนะครับ

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการทดสอบONET

ผลการทดสอบNT

ผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย

นำเสนอโรงเรียน

ผลงานกลุ่มสาระฯวิทย์

ผลงานกลุ่มสาระฯภาษาE

LinK ภาพกิจกรรมที่ร่วมกับ สพป.กทม

ประชุมครั้งที่2

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ และห้องพิเศษ MSIEP

ระดับชั้นอนุบาล 1

กำหนดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

กำหนดวันสมัคร (ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร)

 

ระดับชั้นอนุบาล 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องปกติ

กำหนดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557

กำหนดวันสมัคร (ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียน

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องพิเศษ(MSIEP)

กำหนดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

กำหนดวันสมัคร (ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร)

การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ตารางสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ตารางสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


Members

Badge

Loading…

เว็บเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และสังคมแห่งการเรียนรู้

Blog Posts

รับจำนำโน๊ตบุ๊ค

Posted by Alexa Paul on June 16, 2014 at 6:13pm

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแอโรบิกมวยไทย

ขอแสดงความยินดีกับทีมแอโรบิกโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ของดัชมิลด์ปี 2

จากตัวแทนระดับภาค 15 ทีม

ขอแสดงความยินดีกับทีมแอโรบิคโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ได้เป็นตัวแทน ภูมิภาคเข้าชิงชัยระดับประเทศ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

**คลิกชมรูปกิจกรรมแข่งขันแอโรบิคได้ที่นี่**

อนุบาลเชิญชมกิจกรรม

© 2014   Created by Arun Piaseu.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service